Select Page

LUCI AGM JA TAVA2021 KONVERENTS

LUCI AASTA ÜLDKOGU JA TAVA2021 KONVERENTS

27 – 30. oktoober 2021

Valgusdisaini ja valguskunsti konverents toimub pärast töötubade nädalat, kui publikule saab avatuks kogu Tartu Valguse lummav sära. Erialaspetsialistidele ja valgushuvilistele mõeldud sündmuse eesmärgiks on luua otsekontakte, vahetada teadmisi eri valdkondade esindajate vahel. Haridusliku suunaga sündmusel astuvad lavale kogemustega tuntud esinejad, kelle töö ja/või akadeemiline uurimisteema on seotud valguse, taju ja avaliku ruumiga.

Konverentsiga loodame tuua kokku valgustusdisainiga tegelevad kunstnikud, planeerijad, arhitektid ja üliõpilased – kõik, keda töö või huvi seob avaliku ruumi kujundamisega. Eesmärgiks on luua platvorm, mis kogemuste vahetamise kaudu ergastaks valdkondadeülest ja laiemat mõtlemist valguskunsti ja valgustusdisaini vallas.

TAVA2021 konverents toimub koos LUCI iga-aastase üldkoosolekuga, mis on ainus rahvusvaheline linnavalgustuse foorum, kus korraldatakse paneeldiskussioone, töötubasid ja avatud konverentse uutest valgustustrendidest ja projektidest. Pärast 2018. aastal Rabatis ja 2019. aastal Shanghais toimunud kogunemisi naastakse järgmisel aastal tagasi Euroopasse ja seekord Emajõe äärsesse Tartusse. Tegemist on suure au ning tunnustusega nii Tartu Linna kui ka TAVA visioonide teostusele.

Paralleelselt konverentsiga toimub Valgusmess, kus tutvustatakse praegu valgustusturu jaoks olulisi ettevõtjaid ja tootjaid. See annab eri osapooltele lisa võimaluse tugevdada omavahelisi sidemeid.

 

Rohkem informatsiooni avaldame peagi siinsamas ja TAVA2021 uudiskirjades.

Tutvu TAVA2016-2018 konverentside õhustikuga