fbpx

Infoleht

Terviseohutus ja COVID-19

Sellel aastal toimub Tartu Valgus 2021 vastavalt olukorrale nii füüsilist kui ka veebikohalolu võimaldavas hübriidformaadis. Koroonaohust tulenevalt jälgime pidevalt nii Eesti kui ka välisriikide nakatumisnäitajaid ning teeme otsuseid riiklikest regulatsioonidest lähtuvalt. Suhtume väga tõsiselt osalejate, delegaatide ja külaliste turvalisusesse ning oleme seetõttu valmis rakendama erinevaid meetmeid koroonaohu maandamiseks.

Milline on COVID-19 hetkeseis Eestis?

Praegu (14.09) on Eesti viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 404,9. Nakatumisnäitaja on langustrendis ning ligi 56% Eesti elanikest on juba vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud.
Maski kandmine on avalikes ruumides kohustuslik.
Koolides toimub õppetegevus kõikidel õppetasemetel.
Restoranid ja kultuuriasutused on avatud ning kellaajalised piirangud puuduvad. Vajalik ette näidata vaktsineerimise tõend.
Väliüritustest võib osa võtta kuni 12 000 inimest, siseüritustest kuni 6000 inimest.

Ajakohane statistika on leitav siit: https://koroonakaart.ee/en

Kuidas festivalist turvaliselt osa võtta?

Parima festivalikogemuse saamiseks oleme kirja pannud meetmed, mida palume kõigil osalejatel meeles pidada. Tulenevalt pidevalt muutuvast koroonaolukorrast võivad ka rakendatavad abinõud aja jooksul muutuda. Uuendame nõudeid jooksvalt ning oluliste muudatuste korral edastame registreerunud osalejatele e-posti teel täpsed juhised.

Hajutatus
Sise- ja välisruumides populariseerime riiklikku hajutatuse nõuet. Praegu ei ole kehtestatud riiklikku 2 + 2 reeglit, kuid soovitame seda siiski võimalusel järgida.
Isikukaitsevahendid
Soovitame festivali külalistel kanda isikukaitsevahendeid (maskid, visiirid, kindad). Ühekordseid maske on võimalik siseruumides toimuvatel üritustel soetada kohapeal. Korduvkasutatavaid maske TAVA2021 logoga saab infopunktidest. Maskide korrektseks utiliseerimiseks on festivalialale paigutatud vastava märgistusega prügikastid.
Piletid
Soovitame elektroonilised festivalipiletid ja -passid varem oma telefoni salvestada. Nii hoiame loodust ja väldime järjekordasid. Kui te ei saa elektroonilisi pileteid kasutada, soovitame piletid enne tulekut välja printida.
Käte desinfitseerimine
Soovitame külalistel riskide vähendamiseks käsi regulaarselt desinfitseerida või pesta. Selleks on kõik ürituste toimumise alad varustatud desinfitseerimisjaamadega.
Kehatemperatuur
Siseruumides toimuvatel üritustel on võimalik tasuta oma kehatemperatuuri kontrollida. Selleks paigaldame sissepääsude juurde puutevabad tahvelarvuti rakendusega termomeetrid.
Pindade desinfitseerimine
Kogu ürituse jooksul desinfitseerib festivali personal hoonete enam kasutatavaid pindasid regulaarselt: ukselingid, liftinupud, makseterminalid jne.
Osalejate arvu piirang
Peame rangelt kinni riiklikest nõuetest, mis kehtivad sise- ja/või välitingimustes korraldatavatele üritustele lubatud isikute maksimaalse arvu kohta. Selleks loendame läbipääsudes inimesi.
Puhas õhk
Veendume, et ruumide õhuvahetus ja ventilatsioonisüsteem töötab korrektselt ja vastab kehtestatud normidele.

 

 

 

 

Health and Safety during Covid-19

Tartu Valgus 2021 will take place this year in a hybrid format making it possible to attend the various events in person and online. Due to the coronavirus risk, we constantly monitor the infection indicators in both Estonia and foreign countries and make decisions in accordance with national regulations. We take the safety of participants, delegates and guests very seriously, and we are therefore prepared to take measures to alleviate the coronavirus risk.

What is the current Covid-19 situation in Estonia?

At the moment (14 September), the infection rate per 100,000 inhabitants in Estonia is 404,9 cases for the past 14 days. The infection rate is on a downward trend and almost 56% of the Estonian population has already been vaccinated with at least one vaccine dose.
Wearing a mask is mandatory in public rooms
In schools, lessons are being conducted for all years.
Restaurants and cultural institutions are open and there are no restrictions on opening hours but mandatory to show vaccination certificate
Outdoor events may be held for up to 12,000 people, Indoor event up to 6000 but mandatory to show vaccination certificate

Up-to-date statistics can be found here: https://koroonakaart.ee/en

How to participate in the festival safely?

For the best festival experience, we have compiled a list of measures that we ask all participants to remember. Due to the constantly changing coronavirus situation, the measures may change over time. We update the requirements on an ongoing basis and in the case of significant changes, we will send detailed instructions to registered participants by email.

Dispersion
In indoor and outdoor areas, we apply the national requirement for dispersion. At the moment, there is no national requirement to maintain a distance of 2+2 m, but we still recommend adhering to this where possible.
Personal protective equipment
We recommend festival guests wear personal protective equipment (masks, visors, gloves). Disposable masks can be purchased on site for indoor events. For the correct disposal of masks, there are appropriately marked rubbish bins in the festival area.
Tickets
Saving electronic tickets on your phone or tablet is the best way to avoid queues at the festival and help save the environment. If this is not possible, we recommend printing your ticket out and presenting it at the entrance to the event.
Hand disinfection
We recommend that guests disinfect or wash their hands regularly to reduce the risk of infection. To this end, all event venues are equipped with hand disinfection stations.
Body temperature
At indoor events, you can check your body temperature free of charge. Non-contact tablet thermometers will be available for this purpose at the entrances.
Surface disinfection
During the events, the festival staff regularly disinfect the relevant surfaces in the buildings: door handles, elevator buttons, payment terminals, etc.
Number of participants
We strictly adhere to national requirements regarding the maximum number of people allowed at indoor and/or outdoor events. To this end, we count people at entrances.
Clean air
We make sure that the ventilation in the rooms is working correctly and meets the established standards.