fbpx

Infoleht

Terviseohutus ja COVID-19

Sellel aastal toimub Tartu Valgus 2021 vastavalt olukorrale nii füüsilist kui ka veebikohalolu võimaldavas formaadis. Koroonaohust tulenevalt jälgime pidevalt nii Eesti kui ka välisriikide nakatumisnäitajaid ning teeme otsuseid riiklikest regulatsioonidest lähtuvalt. Suhtume väga tõsiselt osalejate, delegaatide ja külaliste turvalisusesse ning oleme seetõttu valmis rakendama erinevaid meetmeid koroonaohu maandamiseks.

Ootame festivali sündmustele inimesi, kes omavad:

 • vaktsineerimispassi (immuniseerimise tõendit) Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiiniga
 • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva).

Üks eelnimetatud tõenditest peab olema esitada sündmuse alale sisenedes turvakontrollile külastajal alates 18 eluaastast. Vajadusel ole palun valmis esitama ka isikut tõendavat dokumenti. Alla 18 aasta vanustel külastajatel nakkusohutust ei kontrollita.

Ajakohane statistika on leitav siit: https://koroonakaart.ee/en

Kuidas festivalist turvaliselt osa võtta?

Parima festivalikogemuse saamiseks oleme kirja pannud meetmed, mida palume kõigil osalejatel meeles pidada. Tulenevalt pidevalt muutuvast koroonaolukorrast võivad ka rakendatavad abinõud aja jooksul muutuda. Uuendame nõudeid jooksvalt ning oluliste muudatuste korral edastame registreerunud osalejatele e-posti teel täpsed juhised.

 • Hajutatus
  Sise- ja välisruumides populariseerime riiklikku hajutatuse nõuet. Praegu ei ole kehtestatud riiklikku 2 + 2 reeglit, kuid soovitame seda siiski võimalusel järgida.
 • Isikukaitsevahendid
  Soovitame festivali külalistel kanda isikukaitsevahendeid (maskid, visiirid, kindad). Ühekordseid maske on võimalik siseruumides toimuvatel üritustel soetada kohapeal. Korduvkasutatavaid maske TAVA2021 logoga saab infopunktidest. Maskide korrektseks utiliseerimiseks on festivalialale paigutatud vastava märgistusega prügikastid.
 • Piletid
  Soovitame elektroonilised festivalipiletid ja -passid varem oma telefoni salvestada. Nii hoiame loodust ja väldime järjekordasid. Kui te ei saa elektroonilisi pileteid kasutada, soovitame piletid enne tulekut välja printida.
 • Käte desinfitseerimine
  Soovitame külalistel riskide vähendamiseks käsi regulaarselt desinfitseerida või pesta. Selleks on kõik ürituste toimumise alad varustatud desinfitseerimisjaamadega.
 • Pindade desinfitseerimine
  Kogu ürituse jooksul desinfitseerib festivali personal hoonete enam kasutatavaid pindasid regulaarselt: ukselingid, liftinupud, makseterminalid jne.
 • Osalejate arvu piirang
  Peame rangelt kinni riiklikest nõuetest, mis kehtivad sise- ja/või välitingimustes korraldatavatele üritustele lubatud isikute maksimaalse arvu kohta. Selleks loendame läbipääsudes inimesi.
 • Puhas õhk
  Veendume, et ruumide õhuvahetus ja ventilatsioonisüsteem töötab korrektselt ja vastab kehtestatud normidele.

 

 

 

 

Health and Safety during Covid-19

Tartu Valgus 2021 will take place this year in a hybrid format making it possible to attend the various events in person and online. Due to the coronavirus risk, we constantly monitor the infection indicators in both Estonia and foreign countries and make decisions in accordance with national regulations. We take the safety of participants, delegates and guests very seriously, and we are therefore prepared to take measures to alleviate the coronavirus risk.

We are waiting for guests to the Festival, who own:

 • vaccine passport (proof of immunisation) with a vaccine approved by the EU
 • certificate of having had COVID-19 ( valid 180 days after the positive test result)

Up-to-date statistics can be found here: https://koroonakaart.ee/en

How to participate in the festival safely?

For the best festival experience, we have compiled a list of measures that we ask all participants to remember. Due to the constantly changing coronavirus situation, the measures may change over time. We update the requirements on an ongoing basis and in the case of significant changes, we will send detailed instructions to registered participants by email.

 • Dispersion
  In indoor and outdoor areas, we apply the national requirement for dispersion. At the moment, there is no national requirement to maintain a distance of 2+2 m, but we still recommend adhering to this where possible.
 • Personal protective equipment
  We recommend festival guests wear personal protective equipment (masks, visors, gloves). Disposable masks can be purchased on site for indoor events. For the correct disposal of masks, there are appropriately marked rubbish bins in the festival area.
 • Tickets
  Saving electronic tickets on your phone or tablet is the best way to avoid queues at the festival and help save the environment. If this is not possible, we recommend printing your ticket out and presenting it at the entrance to the event.
 • Hand disinfection
  We recommend that guests disinfect or wash their hands regularly to reduce the risk of infection. To this end, all event venues are equipped with hand disinfection stations.
 • Surface disinfection
  During the events, the festival staff regularly disinfect the relevant surfaces in the buildings: door handles, elevator buttons, payment terminals, etc.
 • Number of participants
  We strictly adhere to national requirements regarding the maximum number of people allowed at indoor and/or outdoor events. To this end, we count people at entrances.
 • Clean air
  We make sure that the ventilation in the rooms is working correctly and meets the established standards.