fbpx

Veronika Mayerböck AT

Veronika Mayerböck AT

Veronika Mayerböck AT

ALLES oder Licht

Viin/Austria

Valgustusdisaineri ja arhitektina huvitab mind see, mil määral meie „vaatamise“ harjumus ja taju on digitaliseerumise ajajärgul juba muutunud. Töötades valguse kui vahendiga, vaatlen ja sean ma kahtluse alla seda, mis meid tänapäeva kiirustavas maailmas endiselt „puudutab“.

Missugusel viisil, mis poleks (enese)esitlemine meedias, on veel võimalik jõuda vaataja, kodaniku, õpilase, lapseni?

Mis on juhtunud „ettekavatsemata vaimustusega“ kui uudishimu eeltingimuse ja igasuguse süvitsi mineva teema või kunstiteose uurimisega?

Missuguseid valgustustingimusi me selles moodsas ühiskonnas vajame, et suhestuda tõeliselt sellega, mida me näeme?

Minu eesmärk on uurida ja analüüsida vastuseid neile „kastist väljas“ küsimustele, mida saab kasutada igapäevaste projektide ja nüüdisaegsete tehnoloogiate rakendamise juures.

Olen pühendunud õpetaja, kes on õppinud inseneriks, tegutsenud tehniku, uurija ja loova valgustuse disainerina. Minu arusaam interdistsiplinaarsetest teemadest on sümbiootiline ja see iseloomustab nii minu lähenemist valgustusprojektidele kui ka loengute andmist üliõpilastele ja professionaalidele: ma väidan, et valgustusest rääkides on põhjaliku teoreetilise sisendi kõrval oluline teadvustada kogu inimkeha, adresseerida kõiki meeli. Minu eesmärk on rakendada uusi õppemetoodikaid, mis peavad meie meeleliste reageeringute ja visuaalsete harjumuste muutusi võrdselt oluliseks tehnoloogiliste muutustega, mis valgustusvaldkonnas aset leiavad.

www.allesoderlicht.com

www.womeninlighting.com