Select Page

VALGUSMÄNGUD LINNAS/ OPEN CALL

Avatud konkurss

TAVA2020 väliruumi valgusinstallatsioonide kunstnikele

Tartu arhitektuurse valgustuse ja valguskunsti festival TAVA2020 raames avatakse  28.-31.oktoobril publikule valgusinstallatsioonide rada, mis kannab koondpealkirja Valgusmängud linnaruumis. Ootame konkursil osalema nii Eesti kui ka välismaa kunstnikke ja disanereid, keda paelub valgusega saavutatav ilu, meeleköide aga ka praktiline ja linnaruumi täiendav väärtusloome.

Ajakava

 • Avatud konkursi tähtaeg: 15.02.2020
 • Teoste ehitus ja paigaldamine: 24. – 27.10.2020
 • Valgusrada on külastajatele avatud: 28. – 31.10.2020
 • Artist Talk ettekanne LUCI AGM ja TAVA2020 konverentsil28. – 31.10.2020

Kontseptsioon

Viimastel kümnenditel on maailmas toimunud murrangulised muutused, mille tulemusena iseloomustab ühiskonda aina ulatuslikum digitaliseerumine. Seda silmas pidades on meid ümbritsev linnaruum muutunud väga vähe. Arhitektuur ja linnaplaneerimine on ajalooliselt olnud poliitilise ja sotsiaalse võimu tööriistad ning inimesed on harjunud hindama ümbritsevat keskkonda sellest lähtuvalt.

Selleks, et linnaruum saaks muutuda, peab kõigepealt muutuma mõtlemine. Ajutine sekkumine linnaruumi kunsti kaudu on ideaalne viis uute võimaluste tutvustamiseks.

Mida korrastatum on linnaruum, seda vähem me seda märkame ning sellesse sekkume. Selle võrra vähem on meil ka võimalusi suhestumiseks, loominguliseks avastamiseks, mängulisuseks. Üks võimalus sekkuda on luua niisuguseid valgusinstallatsioone, mis kõditaksid sotsiaalset närvi, aitaksid avastada keskkonda, märgata detaile ja kutsuksid leidlikult üles linnaruumi mõjutama.

Valgusemängud linnaruumis kutsuvad vaatajat üles avastama tuttavat linna teise nurga alt, pakkudes mõtteainet ja avastamisrõõmu. Loe näituse kontseptsioonist siin.

Asukohad

Selleks, et mängulisus ja sotsiaalne mitmekesisus esile saaksid tõusta, valisime valgusinstallatsioonide asukohtadeks väikesed utoopilised iseenda maailma sopistused, mis asuvad Tartu kesklinna tukslevas südames.

 • Emajõe valgustamata kaldaäär ja haljasalad, turu ja Sadamateatri tagune, mida kasutavad täna ainult grafitikunstnikud ja õllenautlejad, kuid mis võiks olla avastusterikkaks rekreatsioonialaks nii kohalikele elanikele kui ka linna külalistele..
 • Tartu Ülikooli botaanikaaed kui avastamata muinasjutt. Müstiline varjupaik linna südames, kuhu liigne korrastatus pole veel jõudnud.

Valitud asukohad kätkevad endis linna erinevaid sotsiaalseid kihte, mitmekesisust ja salapära ning arvukaid võimalusi loo jutustamiseks ootamatute nurkade alt. Lisaks valgustamisele on teoste eesmärgiks kogemuse loomine. Kutsume üles sekkuma ja juhtima tähelepanu olulistele päevakajalistele teemadele.

Kaardil olevad lillad tähised näitavad installatsioonide võimalikke asukohti. Juhul, kui teose kontseptsioon seda nõuab, võib välja pakkuda ka muid paiku.

Kaart

Tingimused

 • Kunstnik vastutab teose õigeaegse valmimise eest
 • Kõik teostamise või transpordiga seotud kulud peavad mahtuma eelarve sisse, suuremad summad tuleb korraldajatega läbi rääkida
 • Kandideerima võivad ka meeskonnad, honorar jagatakse meeskonnaliikmete vahel
 • Kunstnik garanteerib teose töökorra 28-31.10.2020
 • Festival abistab kunstnikku teose ehitamisel või püstitamisel vastavalt vajadusele
 • Festival tasub reisikulud kuni 400 € mitte-residentidele ja kuni 100 € Eesti residentidele
 • Festival garanteerib majutuse ja lõunasöögi nii ettevalmistaval perioodil kui festivali ajal
 • Kõik kunstnikud saavad tasuta festivali passi

Otsitavad teosed

Peainstallatsioon linnaruumis (valitakse 1)

 • kunstniku honorar 3500 €
 • tootmine, sealhulgas transport kuni 10 000 € 

Keskmise suurusega installatsioonid linnaruumis (valitakse 3)

 • kunstniku honorar 1500 €
 • tootmine, sealhulgas transport kuni 5 000 € 

Väiksemad installatsioonid linnaruumis (valitakse 5)

 • kunstniku honorar 1000 €
 • tootmine, sealhulgas transport kuni 1 500 € 

Kandideerimine

Tähtaeg: 15.02.2020

Esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • portfoolio või link kodulehel
 • plaanitav töö koos jooniste või kavanditega, tehnilised vajadused ja tehniline raider, eelarve
 • 1-2 valitud asukoht(a)
 • info selle kohta, kas ollakse valmis juhendama valgusega seotud töötuba festivali ajal või osalema ettekandega konverentsil (lisada teema)

Lisainfo

Andra Orn

TAVA2020 väliruumi valgusinstallatsioonide kuraator

Tutvu TAVA2016-2018 installatsioonidega